metin2 sunucu Üzerinde Buzz söylenti

Dimdik 2’de ilk özellikle birle?at?r sunucu adlar? bu ?ekildedir. Ancak sonradan tekrardan temel? sunucular birle?ti. ?imdi en son ki birle?imi süfliya yazal?m.Metin2 Sunucular?m?z?n topu topunda hem Yaz?l? s?navmsal hemde Donan?msal olarak Firewall hizmetimizi ücretsiz sa?lamlamaktay?z. Bu sayede size henüz emniyetli ve ar? bir külah deneyi

read more